Alltid Miljø AS

Taksering

Vår takstmann er sertifisert gjennom byggmesternes takseringsforbund (BMTF).

Våre oppdrag behandles etter gjeldende regler, retningslinjer og standarder som er aktuelle for det respektive objekt. Vi har taushetsplikt og strenge etiske regler som ivaretar kunden på best mulig måte. Vi tilbyr en rekke ulike tjenester innen taksering og strekker oss langt for at du som kunde skal få en god opplevelse.

Ønsker du å komme i kontakt med vår takstmann Svein Amundsen?

Verditakst

Dette er en kort rapport som dokumenterer hva slags verdier du har i boligen din. Verditakst er den vanligste dokumentasjonen som brukes ved salg. Den tar kun for seg hvordan eiendommen fremstår på overflaten og sier lite om byggmessig og teknisk stand.

Skadetaksering

Skadetakster utføres som hovedregel for forsikringsselskaper og forsikringstaker etter at en kunde har meldt inn skade til sitt selskap.

Tilstandsrapport bolig

Tilstandsrapport er spesielt utviklet og egnet ved omsetning av brukt bolig som omfattes av avhendingsloven. Rapportene gir utfyllende informasjon om konstruksjoner og forhold som erfaringsmessig har ført til konflikter ved boligomsetning. Rapportene skal sørge for at relevante opplysninger vedrørende bygningens tilstand belyses og derav gir både selger og kjøper trygghet i boligomsetningen.

Uavhengig kontroll våtrom

Denne kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) og at byggearbeidene er utført i henholdt til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Kontroll av våtrom og lufttetthet er i hovedsak kontroll av utførelse. Kontroll av våtrom foretas i utførelsesfasen. Kontrollen bør gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet og før overflatematerialer som fliser, belegg osv. er montert. Kontrollerklæring for fuktsikring i våtrom og lufttetthet skal foreligge senest ved ferdigattest.

HAR DU BEHOV FOR VÅRE TJENESTER?

Vi er alltid klare for å hjelpe våre kunder og tilbyr derfor rørleggervakt for akutte hendelser. Ta kontakt med oss i dag for en gratis befaring og et uforpliktende tilbud!